Tiếng Hà LanSửa đổi

Động từSửa đổi

doet

  1. Lối trình bày thời hiện tại ở các ngôi thứ 2 và 3 số ít của doen