Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓat˧˥ ɗə̤w˨˩ɓa̰k˩˧ ɗəw˧˧ɓak˧˥ ɗəw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓat˩˩ ɗəw˧˧ɓa̰t˩˧ ɗəw˧˧

Động từ sửa

bắt đầu

  1. Làm việc thứ nhất, khởi đầu một việc.

Đồng nghĩa sửa

Trái nghĩa sửa

Dịch sửa