Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨ̰ə˧˩˧ʂɨə˧˩˨ʂɨə˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨə˧˩ʂɨ̰ʔə˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

sửa

  1. Làm cho hết chỗ hỏng, làm cho tốt lại, lại dùng được.
    Sửa bài.
    Sửa đường.
  2. Làm sẵn.
    Sửa bữa cỗ.

Tham khảo sửa