Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰə̤ːj˨˩tʰəːj˧˧tʰəːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəːj˧˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

thời

 1. Thứ lờ dùng để bắt .
 2. Khoảng thời gian dài không có giới hạn rõ rệt.
  Thời xưa.
  Thời nay.
 3. Giai đoạn lịch sử có đặc điểm và giới hạn tương đối rõ rệt.
  Thời phong kiến.
  Thời kháng chiến chống.
  Pháp.
 4. Quãng đời ngườinhững đặc điểm sinh lýtâm lý nhất định.
  Thời niên thiếu.
  Thời thơ ấu.
 5. Giai đoạn thuận lợi cho hành động.
  Chủ nghĩa thực dân đã hết thời.

Động từ Sửa đổi

thời

 • Như ăn (thtục).
 1. Thời hết một đĩa xôi.

Tiếng Seneca Sửa đổi

 1. Không ăn thời bỏ.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi