Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗen˧˥ɗḛn˩˧ɗəːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗen˩˩ɗḛn˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Nội động từ sửa

đến

 1. Tới nơi; chỉ những sự vật đã vào đúng nơi mình chờ đợi.
  Đến nhà vừa thấy tin nhà. (Truyện Kiều)
  Thuyền tình vừa ghé đến nơi. (Truyện Kiều)
  Anh ta đã đến.
 2. Xảy ra, xuất hiện.
  Thời cơ đã đến.
  Sự việc đã đến một cách bất ngờ.

Dịch sửa

tới nơi

Ngoại động từ sửa

đến

 1. Đạt được.
  Mừng thầm cờ đã đến tay. (Truyện Kiều)
 2. Đi tới.
  Tôi được đi đến nơi mình thích.
  Biết thân đến bước lạc loài. (Truyện Kiều)

Dịch sửa

đạt được
đi tới

Giới từ sửa

đến

 1. Chỉ giới hạn.
  Nghỉ đến Tết.
 2. Chỉ mốc thời gian.
  Đến ba giờ chiều, tôi sẽ đi.
 3. Chỉ mốc không gian.
  Đến cây số 8 thì vào trường.
 4. Chỉ một đối tượng.
  Nghĩ đến việc ấy.

Dịch sửa

Phó từ sửa

đến

 1. Rất.
  Anh ấy đến tài.
  Cái hoa đến thơm.
 2. Với kết quả.
  Mài đến sắc.
  Học đến giỏi.

Tham khảo sửa

Tiếng Quảng Lâm sửa

Danh từ sửa

đến

 1. cành.