Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ve̤˨˩je˧˧je˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ve˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Giới từ sửa

về

  1. chỉ nơi mà ai đi
  2. liên quan với

Đồng nghĩa sửa

  1. đến

Dịch sửa

đến

  • Tiếng Nga: в + đối cách (v) (đến bên trong), на + đối cách (na) (đén bên trên), к + tặng cách (k) (đến gần)
  • Tiếng Pháp: à, en (trước những quốc giống cái)

có liên quan với

Động từ sửa

về: trở lại ở nơi mà ai từ đâu đến

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)