Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲən˧˥ ma̰ʔjŋ˨˩ɲə̰ŋ˩˧ ma̰n˨˨ɲəŋ˧˥ man˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲən˩˩ majŋ˨˨ɲən˩˩ ma̰jŋ˨˨ɲə̰n˩˧ ma̰jŋ˨˨

Động từ Sửa đổi

nhấn mạnh

  1. Nêu bật lên để làm cho người khác quan tâm, chú ý hơn.
    Nhấn mạnh vấn đề chất lượng sản phẩm.

Tham khảo Sửa đổi