Mở trình đơn chính

Wiktionary β

Trang này dành cho tin tức về dự án Wiktionary tiếng Việt nói riêng hay về cộng đồng Wiktionary nói chung. Bạn có biết tin tức mới không? Mời bạn ghi ra đây!


Tháng 9 năm 2017Sửa đổi

Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2017Sửa đổi

Thứ ba, ngày 19 tháng 9 năm 2017Sửa đổi

Thứ hai, ngày 18 tháng 9 năm 2017Sửa đổi

 
Lùi sửa

Tháng 4 năm 2017Sửa đổi

Thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2017Sửa đổi

  • Các liên kết liên wiki hiện được hệ thống tự động tạo ra dùng phần mở rộng Cognate. Các mục từ không còn cần liệt kê thủ công các mục từ tương ứng tại wiki khác. Đây là bước đầu tiên trong quá trình trở nên tương thích với Wikidata.

Tháng 9 năm 2016Sửa đổi

Thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2016Sửa đổi

 
Wikidata

Tin tức Wiktionary tháng trướcSửa đổi

Xem thêmSửa đổi