Trang này dành cho tin tức về dự án Wiktionary tiếng Việt nói riêng hay về cộng đồng Wiktionary nói chung. Bạn có biết tin tức mới không? Mời bạn ghi ra đây!


Tháng 8 năm 2018Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 12 tháng 8 năm 2018Sửa đổi

Tháng 7 năm 2018Sửa đổi

Thứ hai, ngày 30 tháng 7 năm 2018Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2018Sửa đổi

Tháng 6 năm 2018Sửa đổi

Thứ bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018Sửa đổi

 
Wikimania 2018

Thứ hai, ngày 18 tháng 6 năm 2018Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 17 tháng 6 năm 2018Sửa đổi

Tháng 5 năm 2018Sửa đổi

Thứ tư, ngày 23 tháng 5 năm 2018Sửa đổi

 
Wikidata

Tin tức Wiktionary tháng trướcSửa đổi


Xem thêmSửa đổi