Mở trình đơn chính

Wiktionary β

Wiktionary:Tin tức

Trang này dành cho tin tức về dự án Wiktionary tiếng Việt nói riêng hay về cộng đồng Wiktionary nói chung. Bạn có biết tin tức mới không? Mời bạn ghi ra đây!


Tháng 9 năm 2016Sửa đổi

Thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2016Sửa đổi

Tháng 4 năm 2016Sửa đổi

Thứ hai, ngày 11 tháng 4 năm 2016Sửa đổi

  • Wiktionary đã có thể sử dụng Trình soạn thảo trực quan (Visual Editor). Đây là chức năng beta cần phải đăng ký mới có thể sử dụng, xin xem hướng dẫn.

Tháng 11 năm 2015Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2015Sửa đổi

  • Các mục từ được tự động tổ chức lại theo thẻ ngôn ngữ theo mặc định để dễ điều hướng hơn. Bạn có thể vô hiệu chức năng này trong Tùy chọn.

Tháng 4 năm 2015Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2015Sửa đổi

Tháng 1 năm 2015Sửa đổi

Thứ năm, ngày 15 tháng 1Sửa đổi

  • Một tiện ích mới tự động tổ chức lại mỗi mục từ thành các thẻ theo ngôn ngữ để dễ điều hướng. Bạn có thể kích hoạt tiện ích này trong Tùy chọn.

Thứ sáu, ngày 2 tháng 1Sửa đổi

Tin tức Wiktionary tháng trướcSửa đổi

Xem thêmSửa đổi