Tiếng Đông HươngSửa đổi

Số từSửa đổi

niy

  1. một.