Tiếng AnhSửa đổi

 
pie

Danh từSửa đổi

pie

 1. (Động vật học) Ác là.

Danh từSửa đổi

pie

 1. Bánh pa-tê; bánh nướng nhân ngọt.
  meat pie — bánh pa-tê
  jam pie — bánh nướng nhân mứt
  cream pie — bánh kem
  mud pie — bánh đất, bánh cát bánh bùn (trẻ con nghịch)

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

pie

 1. Đồng pi (tiền Pa-ki-xtan).

Danh từSửa đổi

pie ((cũng) printers' gõn

 1. Đống chữ in lộn xộn.
 2. (Nghĩa bóng) Sự hỗn độn, sự lộn xộn.

Ngoại động từSửa đổi

pie ngoại động từ

 1. Trộn lộn xộn (chữ in).

Tham khảoSửa đổi

Tiếng LatviaSửa đổi

Giới từSửa đổi

pie + thuộc cách số ít, vị cách số nhiều

 1. Ở tại (chỉ vị trí).
 2. Cùng.