Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
 
Biểu trưng của Wiktionary tiếng Việt

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
wik˧˥ sən˧˧ zi˧˧wḭt˩˧ ʂəŋ˧˥ ʐi˧˥wɨt˧˥ ʂəŋ˧˧ ɹi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
wik˩˩ ʂən˧˥ ɹi˧˥wḭk˩˧ ʂən˧˥˧ ɹi˧˥˧

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Anh Wiktionary, từ wiki + dictionary (“từ điển”).

Danh từ riêng sửa

Wiktionary

  1. Một dự án trực thuộc Quỹ Hỗ trợ Wikimedia, cùng với Wikipedia, để biên soạn một bộ từ điển nội dung mở dùng hệ thống wiki, bao gồm nhiều ngôn ngữ.
  2. Bộ từ điển do dự án này phát triển.

Dịch sửa

Tiếng Anh sửa

 
Biểu trưng của Wiktionary tiếng Anh

Cách phát âm sửa

Từ nguyên sửa

Từ kết hợp của wikidictionary.

Danh từ riêng sửa

Wiktionary (số nhiều Wiktionaries)

  1. Wiktionary.

Từ dẫn xuất sửa

  • Wiktionaut, Wiktionarist, Wiktionarian: cả ba nghĩa là "người giúp đỡ Wiktionary/thành viên Wiktionary".
  • WiktionaryZ