Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lawŋ˧˧lawŋ˧˥lawŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lawŋ˧˥lawŋ˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

long

 1. Rời ra.
  Răng long.
  Cau long hạt.

Danh từ sửa

long

 1. Con rồng.
  Long đao.
  Long mã.
  Long phi.

Tham khảo sửa

Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA:
  • /ˈlɒŋ/ (Anh)
  • /ˈlɔːŋ/, /ˈlɑŋ/ (Mỹ)
  Colorado, Hoa Kỳ (nam giới)

Tính từ sửa

long (so sánh hơn longer, so sánh nhất longest)

 1. Dài, xa (không gian), lâu (thời gian).
  a long journey — một cuộc hành trình dài
  to live a long life — sống lâu
  It has been long since I heard from him — đã từ lâu tôi không được tin gì của anh ta
 2. Kéo dài.
  a one-month-long leave — thời gian nghỉ phép (kéo dài) một tháng
 3. Cao; nhiều, đáng kể.
  a long price — giá cao
  for long years — trong nhiều năm
  a long family — gia đình đông con
 4. Dài dòng, chán.
  what a long speech! — bài nói sao mà dài dòng thế!
 5. Quá, hơn.
  a long hundred — (thương nghiệp) một trăm hai mươi
 6. Chậm, chậm trễ, lâu.
  Don't be long! — đừng chậm nhé

Thành ngữ sửa

Đồng nghĩa sửa

dài
dài dòng
chậm

Trái nghĩa sửa

dài
kéo dài
dài dòng

Danh từ sửa

long (không đếm được)

 1. Thời gian lâu.
  before long — không bao lâu, chẳng bao lâu
 2. (Thông tục) Vụ nghỉ hè.

Thành ngữ sửa

Phó từ sửa

long (so sánh hơn longer, so sánh nhất longest)

 1. Lâu, trong một thời gian dài.
  you can stay here as long as you like — anh có thể ở lại đây bao lâu tuỳ theo ý thích
 2. Suốt trong cả một khoảng thời gian dài.
  all day long — suốt ngày
  all one's life long — suốt đời mình
 3. (+ ago, after, before, since) Lâu, đã lâu, từ lâu.
  That happened long ago — việc đó xảy ra đã từ lâu
  I knew him long before I knew you — tôi biết nó từ lâu trước khi biết anh

Thành ngữ sửa

Nội động từ sửa

long nội động từ

 1. Nóng lòng, mong mỏi, ước mong, ao ước.
  I long to see him — tôi nóng lòng được gặp nó
  I long for you letter — tôi mong mỏi thư anh

Chia động từ sửa

Đồng nghĩa sửa

Từ liên hệ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Hà Lan sửa

Cách phát âm sửa

  Hà Lan (nam giới)

Danh từ sửa

Dạng bình thường
Số ít long
Số nhiều longen
Dạng giảm nhẹ
Số ít longetje
Số nhiều longetjes

long ? (số nhiều longen, giảm nhẹ longetje gt)

 1. Phổi: cơ quan mà trích ôxy từ không khí.

Từ liên hệ sửa

Tiếng Ireland sửa

Danh từ sửa

long gc

 1. Tàu thủy, tàu.

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực long
/lɔ̃/
longs
/lɔ̃/
Giống cái longue
/lɔ̃ɡ/
longues
/lɔ̃ɡ/

long /lɔ̃/

 1. Dài.
  Long de 100 mètres — dài 100 mét
 2. Dài dòng.
  L’ écrivain qui évite d’ être long — nhà văn tránh dài dòng
 3. Xa.
  Avoir la vue longue — nhìn xa
 4. Lâu dài.
  Un long voyage — cuộc du lịch lâu dài
 5. (Thân mật) Chậm.
  Que vous êtes long! — anh chậm thế!
  à la longue — dần dà, rồi cũng
  boire à longs traits — uống một hơi dài
  navigation de long cours — hàng hải đường dài
  sauce longue — nước xốt loãng

Phó từ sửa

long /lɔ̃/

 1. Dài.
  Être long vêtu — mặc dài
 2. Nhiều.
  En savoir long — biết nhiều

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
long
/lɔ̃/
longs
/lɔ̃/

long /lɔ̃/

 1. Chiều dài.
  Six mètres de long — sáu mét chiều dài
  au long; tout au long; tout du long — đầy đủ
  de long en large — dọc ngang
  de long en long — nhiều lần trong cả quá trình
  en long — theo chiều dài
  le long; le plus long — con đường dài nhất
  Prendre le plus long — đi con đường dài nhất
  le long de; tout le long de — theo dọc; (suốt) dọc
  Courir le long de la rivière — chạytheo dọc sông
  Tout le long de la journée — suốt ngày
  tirer la langue d’un pied de long — xem langue
  tomber de son long; tomber tout de son long — ngã sóng soài

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Tok Pisin sửa

Giới từ sửa

long

 1. Về phía, hướng về; vào, vào trong.
 2. , tại, trong (nơi chốn, không gian...); gần, cận.