Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗiə̤w˨˩ kiə̰ʔn˨˩ɗiəw˧˧ kiə̰ŋ˨˨ɗiəw˨˩ kiəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗiəw˧˧ kiən˨˨ɗiəw˧˧ kiə̰n˨˨

Danh từ sửa

điều kiện

 1. Cái cần phải có để cho một cái khác có thể có hoặc có thể xảy ra.
  tạo điều kiện cho con cái học hành
  phản xạ có điều kiện
 2. Điều nêu ra như một đòi hỏi trước khi thực hiện một việc nào đó.
  ra điều kiện
  đồng ý với hai điều kiện
 3. Những gì có thể tác động đến tính chất, sự tồn tại hoặc sự xảy ra của một cái gì đó (nói tổng quát)
  điều kiện thời tiết
  cải thiện điều kiện sống
  gặp điều kiện thuận lợi

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa

 • Điều kiện, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam