Tiếng Anh Sửa đổi

 
large

Cách phát âm Sửa đổi

 • IPA: /ˈlɑːrdʒ/
  Hoa Kỳ

Tính từ Sửa đổi

large /ˈlɑːrdʒ/

 1. Rộng, lớn, to.
  a large town — một thành phố lớn
 2. Rộng rãi.
  to give someone large powers — cho ai quyền hành rộng rãi
 3. (Từ cổ,nghĩa cổ) Rộng lượng, hào phóng.
  a large heart — một tấm lòng rộng lượng, một tấm lòng hào phóng

Thành ngữ Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

large /ˈlɑːrdʒ/

 1. (+ at) Tự do, không bị giam cầm.
  to be at large — được tự do
  gentleman at large — người không có nghề nhất định
 2. Đầy đủ chi tiết, dài dòng.
  to talk at large — nói chuyện dài dòng
  to write at large — viết dài dòng
  to scatter imputation at large — nói đổng
 3. Nói chung.
  the people at large — nhân dân nói chung
  in large — trên quy mô lớn

Phó từ Sửa đổi

large /ˈlɑːrdʒ/

 1. Rộng rãi.
 2. Huênh hoang, khoác lác.
  to talk large — nói huênh hoang

Thành ngữ Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi