Tiếng ViệtSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ chậm + trễ.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̰ʔm˨˩ ʨeʔe˧˥ʨə̰m˨˨ tʂe˧˩˨ʨəm˨˩˨ tʂe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨəm˨˨ tʂḛ˩˧ʨə̰m˨˨ tʂe˧˩ʨə̰m˨˨ tʂḛ˨˨

Tính từSửa đổi

chậm trễ

  1. Chậm so với yêu cầu hoặc với thời hạn.
    Thông tin liên lạc chậm trễ.
    Đi ngay, không chậm trễ.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi