Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨiə̤w˨˩ʨiəw˧˧ʨiəw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨiəw˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

chiều

 1. (Buổi) Khoảng thời gian từ quá trưa đến tối.
  Bóng chiều đã ngả, dặm về còn xa (Truyện Kiều)
 2. (Thường dùng sau những tổ hợp chỉ đơn vị giờ) Một khoảng thời gian từ sau trưa đến lúc Mặt Trời lặn.
  Hai giờ chiều.
 3. Khoảng cách từ điểm này đến điểm khác.
  Mỗi chiều dài 2 mét.
 4. (Toán học) Số biểu diễn độ trải rộng của không gian.
  Chiều rộng.
 5. Hướng.
  Gió chiều nào che chiều ấy
 6. Phía, bề.
  Đau khổ trăm chiều.
 7. Dáng vẻ.
  Chiều ủ dột giấc mai trưa sớm (Cung oán ngâm khúc)
  chiều phong vận, có chiều thanh tân (Truyện Kiều)

Dịch Sửa đổi

Đồng nghĩa Sửa đổi

trong toán học

Dịch Sửa đổi

trong toán học

Động từ Sửa đổi

chiều

 1. Làm theo ý muốn của người nào.
  Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai (Truyện Kiều)
  Người giàu thì khó chiều (Nguyễn Khải)

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi