Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨaːn˧˥ʨa̰ːŋ˩˧ʨaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨaːn˩˩ʨa̰ːn˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

chán

 1. tác dụng làm cho người ta.
  Vở kịch ấy chán quá.
 2. (Kng.) . Đạt đến mức độ, số lượng người nói cho là nhiều.
  Còn chán người giỏi.
  Còn sớm chán.

Động từ sửa

chán

 1. Ở trạng thái không còn thèm muốn, thích thú nữa, vì đã quá thoả mãn.
  Chán thịt mỡ.
  Ngủ lắm cũng chán mắt.
  Cảnh đẹp nhìn không chán.
 2. trạng thái không những không thấy thích thú mà còn muốn tránh, vì đã phải tiếp xúc kéo dài với cái mình không ưa.
  Chán cuộc sống tầm thường.

Dịch sửa

Tham khảo sửa