Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
aːm˧˧aːm˧˥aːm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
aːm˧˥aːm˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

am

  1. Chùa nhỏ, miếu nhỏ.
  2. Nhànơi hẻo lánh, tĩnh mịch của người ở ẩn thời xưa.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Mangas sửa

Cách phát âm sửa

Đại từ sửa

am

  1. tôi.

Tham khảo sửa

  • Blench, Roger. 2020. An introduction to Mantsi, a South Bauchi language of Central Nigeria.

Tiếng Nùng Vẻn sửa

Cách phát âm sửa

Số từ sửa

am

  1. một.

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

am

  1. nhão.

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên

Tiếng Tráng Nông sửa

Cách phát âm sửa

  • (Giả Thố, Quảng Nam): IPA(ghi chú): /ʔaːm¹¹/

Động từ sửa

am

  1. đoán.