Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sḭw˧˩˧siw˧˩˨siw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
siw˧˩sḭʔw˧˩

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Phó từ

sửa

xỉu trgt.

  1. Mệt quá, không đứng lên được.
    Đói quá xỉu đi.
    Ngã xỉu
  2. Nói cây cối không tươi nữa.
    Nắng quá, nhiều cây đã xỉu đi.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa