Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sḭw˧˩˧siw˧˩˨siw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
siw˧˩sḭʔw˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

xỉu trgt.

  1. Mệt quá, không đứng lên được.
    Đói quá xỉu đi.
    Ngã xỉu
  2. Nói cây cối không tươi nữa.
    Nắng quá, nhiều cây đã xỉu đi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa