Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zuəŋ˨˩ʐuəŋ˧˧ɹuəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹuəŋ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ruồng

  1. Rời, bỏ, xa rời.
    Ruồng vợ.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa