Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤ːj˨˩jaːj˧˧jaːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːj˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ Sửa đổi

dài

  1. nhiều khoảng cách từ một điểm này đến điểm khác.
    Độ dài.

Trái nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)