Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰe˧˥ lɨ̰ʔk˨˩tʰḛ˩˧ lɨ̰k˨˨tʰe˧˥ lɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰe˩˩ lɨk˨˨tʰe˩˩ lɨ̰k˨˨tʰḛ˩˧ lɨ̰k˨˨

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

thế lực

  1. Sức mạnh, ảnh hưởng dựa vào địa vị xã hội, cương vị mà có.
    Tuy không có quyền hành, nhưng rất có thế lực.
    Gây thế lực.
  2. Lực lượng xã hội ít nhiều mạnh mẽ.
    Thế lực phong kiến đã sụp đổ.
    Các thế lực phản cách mạng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa