Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
maʔaj˧˥maːj˧˩˨maːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ma̰ːj˩˧maːj˧˩ma̰ːj˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

mãi

  1. Luôn luôn, không dứt.
    Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ mãi. (tục ngữ)

Dịch sửa

Tham khảo sửa