Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
maʔaj˧˥maːj˧˩˨maːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ma̰ːj˩˧maːj˧˩ma̰ːj˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Phó từ

sửa

mãi

  1. Luôn luôn, không dứt.
    Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ mãi. (tục ngữ)

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa