Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nəːj˧˧nəːj˧˥nəːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nəːj˧˥nəːj˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nơi

  1. Phần không gian được xác định rõ ràng.
    Nơi đây đã xảy ra những trận ác chiến.
    Đi đến nơi, về đến chốn. (tục ngữ)
  2. Như chỗ
    Trao tơ phải lứa gieo cầu đáng nơi (Truyện Kiều)

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Thổ sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

nơi

  1. nơi, chỗ.