Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwaː˧˥kwa̰ː˩˧waː˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaː˩˩kwa̰ː˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Phó từ

sửa

quá

 1. Trên mức thường.
  To quá.
 2. Lắm.
  Xinh quá.
  Rẻ quá.
  Đắt quá.
  Nặng quá.
  Nóng quá.
 3. Vượt ra ngoài một giới hạn.
  Nghỉ quá phép.
 4. Bán trên một nửa.
  Phải được số phiếu quá bán mới trúng cử.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa