Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̤wŋ˨˩tʂəwŋ˧˧tʂəwŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəwŋ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

trồng

 1. Vùi hay cắm cành, gốc cây xuống đất cho mọc thành cây.
  Trồng cây.
  Trồng khoai.
  Trồng sắn.
 2. Chôn phần chân (cột hay vật tương tự) xuống đất cho đứng thẳng.
  Trồng cột nhà.
  Trồng cây nêu.

Tham khảo sửa