Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣɔ̰ʔn˨˩ɣɔ̰ŋ˨˨ɣɔŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣɔn˨˨ɣɔ̰n˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

gọn

  1. Có vừa đủ chi tiết, thành phần... không thừa đến thành lôi thôi, rườm rà.
    Văn gọn.

Từ láy sửa

Phó từ sửa

gọn

  1. Trọn, hết.
    Ăn gọn nồi cơm.

Từ láy sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa