Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋḭ˧˩˧ŋi˧˩˨ŋi˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋi˧˩ŋḭʔ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nghỉ

 1. (Ph.) , hắn.
  Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung. (Truyện Kiều)

Động từ sửa

nghỉ

 1. Tạm ngừng công việc hoặc một hoạt động nào đó.
  Nghỉ một tí cho đỡ mệt.
  Làm việc ngày đêm không nghỉ.
  Máy chạy lâu cần cho nghỉ.
 2. Thôi, không tiếp tục công việc nghề nghiệp, chức vụ đang làm.
  Nghỉ chức trưởng phòng (khẩu ngữ).
 3. (Kc.) Ngủ.
  Khuya rồi mời cụ đi nghỉ.

Đồng nghĩa sửa

tạm ngừng công việc
thôi

Thành ngữ sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa