Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲiə̤w˨˩
ɲiəw˧˧ɲiəw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲiəw˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Số từ sửa

nhiều

  1. một số to lớn
  2. một lượng to lớn

Dịch sửaTham khảo sửa

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)