Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
luʔuŋ˧˥luŋ˧˩˨luŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lṵŋ˩˧luŋ˧˩lṵŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

lũng

  1. Xem Thung lũng
    Xuống lũng.

Tham khảo sửa