Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mawŋ˧˧ mɔ̰j˧˩˧mawŋ˧˥ mɔj˧˩˨mawŋ˧˧ mɔj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mawŋ˧˥ mɔj˧˩mawŋ˧˥˧ mɔ̰ʔj˧˩

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

mong mỏi

  1. Mong tha thiết.
    Mong mỏi tin nhà.

Dịch sửa

Tham khảo sửa