Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

hang chỉ số ít /ˈhæŋ/

 1. Sự cúi xuống, sự gục xuống.
 2. Dốc, mặt dốc.
 3. Cách treo (một vật gì).
 4. Ý riêng, nghĩa riêng; cách làm, cách nói.
  to get the hang of something — hiểu rõ cái gì

Thành ngữ sửa

Ngoại động từ sửa

hang ngoại động từ hung /ˈhæŋ/

 1. Treo, mắc.
  to hang a picture — treo bức tranh
 2. Treo cổ (người).
  to hang oneself — treo cổ tự tử
  hang him! — thằng chết tiệt!
  hang it! — đồ chết tiệt!
 3. Dán (giấy lên tường).
 4. Gục (đầu, vì hổ thẹn... ), cụp (tai, vì xấu hổ... ).

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

hang nội động từ /ˈhæŋ/

 1. Treo, bị treo, bị mắc.
  the picture hangs up against the wall — bức tranh (bị) treo trên tường
  to hang by a thread — treo đầu sợi tóc (rất mong manh, nguy kịch)
 2. (Hanged) Bị treo cổ.
  he will hang for it — nó sẽ bị treo cổ vì tội đó
 3. Cheo leo, lơ lửng; phấp phới; rủ xuống, xõa xuống, thõng xuống, lòng thòng.
  a cloud of smoke hangs over the town — đám khói lơ lửng trên thành phố
  curtain hangs loose — màn rủ lòng thòng
  hair hangs down one's back — tóc xoã xuống lưng
 4. Nghiêng.
  the mast hangs aft — cột buồm nghiêng về phía đuôi tàu

Thành ngữ sửa

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
haːŋ˧˧haːŋ˧˥haːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːŋ˧˥haːŋ˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

 
hang

hang

 1. Khoảng trống sâu tự nhiên hay được đào vào trong lòng đất.
  Hang đá.
  Hang cua.
  Chuột đào hang.
 2. Chỗ rỗng trong cơ thể động vật, do hiện tượng tế bào bị hoại tử tạo ra.
  Lao phổi đã thành hang.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Thổ sửa

Danh từ sửa

hang

 1. hang.