Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːŋ˧˧jaːŋ˧˥jaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːŋ˧˥ɟaːŋ˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

giang

 1. Cây giống như cây nứa, gióng dài, xanh đậm dùng để đan lát hay làm lạt buộc.
  Măng giang.
  Mua mấy ống giang.
  Lạt giang.
 2. Chim to hơn , mỏ dàicong.
  Chim giang là loài quý hiếm.
 3. Như sông
  Chiến thắng Bạch Đằng giang.

Tham khảo sửa

Tiếng Khùa sửa

Danh từ sửa

giang

 1. trời.