Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
haːŋ˧˥ha̰ːŋ˩˧haːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːŋ˩˩ha̰ːŋ˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

háng

  1. Phận cơ thể tiếp giáp giữa đùibụng.
    Đứng giạng háng.
    Nổi hạch ở háng.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi