Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lïʔïŋ˧˥lïn˧˩˨lɨn˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lḭ̈ŋ˩˧lïŋ˧˩lḭ̈ŋ˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

lĩnh

  1. Hàng dệt bằng , mặt bóng, thường dùng để may quần phụ nữ.

Động từ

sửa

lĩnh

  1. Nhận lấy về mình.
    Lĩnh lương.

Đồng nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa