Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤wŋ˨˩ tʰa̤wŋ˨˩lawŋ˧˧ tʰawŋ˧˧lawŋ˨˩ tʰawŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lawŋ˧˧ tʰawŋ˧˧

Tính từ sửa

lòng thòng

  1. Rủ xuống dài và không gọn gàng.
    Dây lòng thòng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa