Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
 
động vật

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̰ʔwŋ˨˩ və̰ʔt˨˩ɗə̰wŋ˨˨ jə̰k˨˨ɗəwŋ˨˩˨ jək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəwŋ˨˨ vət˨˨ɗə̰wŋ˨˨ və̰t˨˨

Từ nguyên sửa

Từ chữ Hán 動物.

Danh từ sửa

động vật

  1. Sinh vật có cảm giác và tự vận động được.
    Người là động vật bậc cao nhất.
    Động vật dưới nước gồm cá, tôm, cua, ốc,...

Từ liên hệ sửa

Dịch sửa