Tiếng Việt

sửa
 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
 
động vật

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̰ʔwŋ˨˩ və̰ʔt˨˩ɗə̰wŋ˨˨ jə̰k˨˨ɗəwŋ˨˩˨ jək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəwŋ˨˨ vət˨˨ɗə̰wŋ˨˨ və̰t˨˨

Từ nguyên

sửa

Từ chữ Hán 動物.

Danh từ

sửa

động vật

  1. Sinh vật có cảm giác và tự vận động được.
    Người là động vật bậc cao nhất.
    Động vật dưới nước gồm cá, tôm, cua, ốc,...

Từ liên hệ

sửa

Dịch

sửa