Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓaːm˧˥ɓa̰ːm˩˧ɓaːm˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːm˩˩ɓa̰ːm˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

bám

 1. Giữ chặt, không rời ra.
  Bám vào vách đá trèo lên.
  Bám vào cành cây.
 2. Theo sát, không lìa ra.
  Đi đâu bám gót theo sau.
 3. Dựa vào một cách cứng nhắc để làm căn cứ, cơ sở.
  Bám vào ý kiến của cấp trên .
  Bám vào cái lí thuyết cũ ấy thì làm sao thoát khỏi vòng luẩn quẩn.
 4. Dựa vào đối tượng khác để tồn tại.
  Sống bám vào cha mẹ.
 5. Từ lóng (trái nghĩa bay) : Học sinh thi đậu.

Tham khảo sửa