Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
twi̤˨˩twi˧˧twi˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
twi˧˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

tùy, tuỳ

  1. Theo, căn cứ vào, phụ thuộc vào.
    Tùy mặt gửi vàng.
    Tùy cơm gắp mắm (tục ngữ).
    Tùy cơ ứng biến.
    Tùy theo tình hình mà đối phó, hành động.

Dịch sửa

Tham khảo sửa