Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kṵʔp˨˩kṵp˨˨kup˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kup˨˨kṵp˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

cụp

  1. Gập lại.
    Cụp ô.
    Cụp dù.

Tham khảo

sửa