Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zṵ˧˩˧ʐu˧˩˨ɹu˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹu˧˩ɹṵʔ˧˩

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

rủ

  1. Buông thõng.
    Trướng rủ màn che.

Động từ

sửa

rủ

  1. Thuyết phục người khác cùng đi, cùng làm với mình.
    Rủ nhau đi cấy đi cày. (ca dao)

Tham khảo

sửa