Tiếng Anh sửa

 
Biểu trưng của Wikipedia từ 2010 đến nay

Từ nguyên sửa

Từ:

Cái tên này do Larry Sanger đặt ra vào năm 2001.

Cách phát âm sửa

 • IPA:
  • (Anh) /ˌwɪkɪˈpiːdɪə/
  • (Mỹ) enPR: wĭ'kēpēʹdēə, wĭ'kəpēʹdēə, /ˌwɪkiˈpiːdi.ə/, /ˌwɪkəˈpiːdi.ə/
 • (tập tin)
 • (tập tin)

Danh từ riêng sửa

Wikipedia (số nhiều Wikipedias)

 1. Một bách khoa toàn thư nội dung mở trực tuyến được biên tậpbiên dịch ra hàng trăm ngôn ngữ do những người tình nguyện cộng tác.
 2. Dự án xây dựng bách khoa toàn thư này dùng hệ thống wiki.

Đồng nghĩa sửa

dự án
 • wiki (không chính xác)

Dịch sửa

Từ liên hệ sửa

Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
wi˧˧ ki˧˧ pe˧˧ ɗi˧˧˧˧wi˧˥ ki˧˥ pe˧˥ ɗi˧˥˧˥wi˧˧ ki˧˧ pe˧˧ ɗi˧˧˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
wi˧˥ ki˧˥ pe˧˥ ɗi˧˥˧˥wi˧˥˧ ki˧˥˧ pe˧˥˧ ɗi˧˥˧˧˥˧

Danh từ riêng sửa

Wikipedia

 1. Wikipedia.