Tiếng Anh Sửa đổi

 
Biểu trưng của Wikipedia từ 2010 đến nay

Từ nguyên Sửa đổi

Từ:

Cái tên này do Larry Sanger đặt ra vào năm 2001.

Cách phát âm Sửa đổi

 • IPA:
  • (Anh) /ˌwɪkɪˈpiːdɪə/
  • (Mỹ) enPR: wĭ'kēpēʹdēə, wĭ'kəpēʹdēə, /ˌwɪkiˈpiːdi.ə/, /ˌwɪkəˈpiːdi.ə/
 • (tập tin)
 • (tập tin)

Danh từ riêng Sửa đổi

Wikipedia (số nhiều Wikipedias)

 1. Một bách khoa toàn thư nội dung mở trực tuyến được biên tậpbiên dịch ra hàng trăm ngôn ngữ do những người tình nguyện cộng tác.
 2. Dự án xây dựng bách khoa toàn thư này dùng hệ thống wiki.

Đồng nghĩa Sửa đổi

dự án
 • wiki (không chính xác)

Dịch Sửa đổi

Từ liên hệ Sửa đổi

Tiếng Việt Sửa đổi

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
wi˧˧ ki˧˧ pe˧˧ ɗi˧˧˧˧wi˧˥ ki˧˥ pe˧˥ ɗi˧˥˧˥wi˧˧ ki˧˧ pe˧˧ ɗi˧˧˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
wi˧˥ ki˧˥ pe˧˥ ɗi˧˥˧˥wi˧˥˧ ki˧˥˧ pe˧˥˧ ɗi˧˥˧˧˥˧

Danh từ riêng Sửa đổi

Wikipedia

 1. Wikipedia.