Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨʔɨ˧˥ʨɨ˧˩˨ʨɨ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɨ̰˩˧ʨɨ˧˩ʨɨ̰˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

chữ

 1. Hệ thống kí hiệu bằng đường nét đặt ra để ghi tiếng nói.
  chữ quốc ngữ
  chữ Hán
 2. Đơn vị kí hiệu trong một hệ thống chữ.
  chữ A
  viết chữ hoa
  hình chữ thập
 3. Lối viết chữ, nét chữ riêng của mỗi người.
  chữ viết rất đẹp
  chữ như gà bới (xấu lắm).
 4. Tên gọi thông thường của âm tiết; tập hợp chữ viết một âm tiết.
  câu thơ bảy chữ
  bức điện chữ
 5. Tên gọi thông thường của từ.
  Dùng chữ chính xác.
 6. Tên gọi thông thường của từ ngữ gốc Hán.
  Sính dùng chữ.
  Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. (tục ngữ)
 7. (Kết hợp hạn chế) Kiến thức văn hoá, chữ nghĩa học được (nói khái quát).
  Chữ thầy trả cho thầy. — Hoàn toàn quên hết những gì đã học được.
 8. () (Hoặc dùng phụ trước danh từ hoặc động từ, trong một số tổ hợp) Từ dùng để chỉ nội dung khái niệm đạo đức, tinh thần, tâm lí đã được xác định.
  chữ hiếu
  Không ai học đến chữ ngờ.
 9. (Cũ, văn học) Lời từ xưa ghi truyền lại (dùng khi dẫn những câu sách tiếng Hán).
  sách có chữ rằng
 10. () Đồng tiền đúc ngày xưa.
  Một đồng một chữ cũng không có (rất nghèo).

Dịch

sửa

Từ liên hệ

sửa

Tham khảo

sửa

Tiếng Mường

sửa

Danh từ

sửa

chữ

 1. Chữ.