Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓət˧˥ ʨəp˧˥ɓə̰k˩˧ ʨə̰p˩˧ɓək˧˥ ʨəp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓət˩˩ ʨəp˩˩ɓə̰t˩˧ ʨə̰p˩˧

Giới từ sửa

bất chấp

  1. Làm mọi cách, bỏ qua mọi quy tắc để đạt được mục đích.

Dịch sửa

Tính từ sửa

bất chấp

  1. Trạng thái liều mình khi không còn gì để mất.

Dịch sửa