Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vəːj˧˥ ɲaw˧˧jə̰ːj˩˧ ɲaw˧˥jəːj˧˥ ɲaw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vəːj˩˩ ɲaw˧˥və̰ːj˩˧ ɲaw˧˥˧

Phó từSửa đổi

với nhau

  1. cùng nhau trong một tập hợp sự vật hoặc hành động

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi