Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
 
tế bào

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
te˧˥ ɓa̤ːw˨˩tḛ˩˧ ɓaːw˧˧te˧˥ ɓaːw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
te˩˩ ɓaːw˧˧tḛ˩˧ ɓaːw˧˧

Danh từ sửa

tế bào

  1. Đơn vị cơ sở cấu tạo nên cơ thể sinh vật.

Dịch sửa

Tham khảo sửa