Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
swaʔa˧˥swaː˧˩˨swaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
swa̰˩˧swa˧˩swa̰˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

xoã

  1. Xõa.
  2. Để tóc rủ dài xuống.
    Bà ấy.
    Tóc trước khi gội đầu.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa