Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tṵʔt˨˩tṵk˨˨tuk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tut˨˨tṵt˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

tụt

  1. Xê dịch từ trên xuống dưới.
    Thằng bé đang ở trên giường tụt xuống đất.
    Đang từ hàng đầu tụt xuống hàng hai.

Tham khảo sửa