Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣan˧˥ ɓɔ˧˥ɣa̰ŋ˩˧ ɓɔ̰˩˧ɣaŋ˧˥ ɓɔ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣan˩˩ ɓɔ˩˩ɣa̰n˩˧ ɓɔ̰˩˧

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

gắn bó

  1. quan hệ thân thiết gắn bó chặt chẽ.
    Một lời gắn bó keo sơn (Truyện Kiều)
    Đôi bạn gắn bó.

Tham khảo

sửa