Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
swaʔa˧˥swaː˧˩˨swaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
swa̰˩˧swa˧˩swa̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

xoã

  1. Xõa.
  2. Để tóc rủ dài xuống.
    Bà ấy.
    Tóc trước khi gội đầu.

Dịch sửa

Tham khảo sửa